Vergaderingen

GEMEENTERAAD OOSTZAAN NEEMT NIEUW WEBSITE IN GEBRUIK

Per 1 september 2017 heeft de gemeenteraad een nieuwe raadsinformatiesite.

Door deze overgang zal deze site niet meer worden bijgewerkt. Klik hier voor de nieuwe raadpleegsite.

Op deze pagina kunt u alle vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente Oostzaan bekijken.

Vergaderschema 2017

De gemeenteraad heeft een vergaderschema met vergaderdata vastgesteld. Het is mogelijk dat data nog wijzigen, dit zal op de website vermeld worden.

Vergaderingen

De raad vergadert volgens een van te voren vastgesteld schema in de raadzaal (op de eerste verdieping) in dorpscentrum De KunstGreep, Kerkbuurt 4 in Oostzaan. 

Er wordt vergaderd in commissies. Wilt u meer weten over deze werkwijze klik dan hier. De agenda's van de verschillende bijeenkomsten worden gepubliceerd in Kompas en vindt u samen met de bijbehorende stukken op deze website.

Contact met de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad. Wilt u meer weten, klik dan hier.

AANGENOMEN RAADSBESLUITEN

2016

-

Bestuursorganen

Cie Alg Zkn, Bestuur en Veiligheid

Cie Wonen, Leven, Mobiliteit

Cie Decentralisaties, Sport en Toerisme

Cie Fin, Cultuur en Werkgelegenheid

geen reguliere vergaderingen

bijeenkomst proces bezuinigingen

overzicht aangeleverde raadsvoorstellen

 
Gearchiveerde bestuursorganen