Rekenkamercommissie (RKC)

De rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan bestaat uit drie externe leden en twee interne leden.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Onderzoeksplannen en - rapportages
  • Kwartaal rapportages, jaarplan en jaarverslagen

De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders op een goede uitvoering van het beleid. De rekenkamercommissie heeft tot doel om deze controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Ze doet dat door onderzoek uit te doen naar de (maatschappelijke) effecten en naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en beheer. Het beleid is doeltreffend uitgevoerd als door de raad gewenste resultaten ook daadwerkelijk worden gehaald. Het beleid is doelmatig uitgevoerd als het gewenste resultaat wordt bereikt met zo weinig mogelijk inzet van mensen en geld. De commissie bepaalt zelf de onderwerpen voor het onderzoek en brengt over de resultaten een openbare rapportage uit. Nadere informatie over taken en bevoegdheden kunt u ook lezen in de verordening op de rekenkamercommissie.

Agendapunten (16)

meer minder

Documenten (0)

Geen documenten

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten