Gemeenschappelijke Regeling: Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam

= openbaar lichaam

DOEL

Het -door samenwerking met gemeenten- oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio A’dam.