Gemeenschappelijke Regeling: SPOOR

Primair onderwijs SPOOR

= regeling zonder meer

DOEL

Gecoördineerde uitoefening van (toezicht) bevoegdheden art. 17 WPO en art. 53c WVO