Gemeenschappelijke Regeling: Recreatieschap Twiske-Waterland

Recreatieschap Twiske-Waterland

= openbaar lichaam

DOEL

Recreanten laten genieten van het mooie landschap door bijv. aanleg van recreatieve voorzieningen.

Agendapunten

Documenten

Nieuwsberichten

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.