Gemeenschappelijke Regeling: OVER-gemeenten

OVER-gemeenten

= openbaar lichaam

DOEL

Borgen uitvoering van beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven en verdere verbetering van de dienstverlening.