Gemeenschappelijke Regeling: Baanstede

Werkvoorziening Baanstede Zaanstreek-Waterland/Purmerend

= openbaar lichaam

DOEL

Zorgen voor ontwikkeling van mensen met een beperking, zodat zij in staat worden gebracht een volwaardige positie op de arbeidsmarkt.