Overzicht van nieuwsberichten 2008

Tijdelijk versterking op het bestuurssecretariaat 08 december 2008

Het bestuurssecretariaat heeft tijdelijk ondersteuning gekregen. José Goddard zal voorlopig voor 3 maanden Inlona ondersteunen. Een welkome kracht nu Angela even niet kan werken en Fenna zich volledig bezig gaat houden met EGEM-i.

Berichten uit de organisatie 01 december 2008

De NieuwsGreep is een maandelijks intern informatieblad van en voor medewerkers.

Avond toekomst Oostzanerveld 13 november 2008

Donderdag 27 november is er in het gemeentehuis van Oostzaan van 20.00 - 22.00 uur een voorlichtingsavond over de Beheervisie Toekomst Oostzanerveld.

Nieuws uit de organisatie 05 november 2008

De NieuwsGreep van november is uit. De NieuwsGreep is een maandelijks informatieblad voor en van medewerkers van de gemeente Oostzaan.

Tijdelijke griffier raadscommissies 14 oktober 2008

Het presidium heeft voorgesteld de formatie van de griffie tijdelijk uit te breiden met acht uur per week.

Nieuws uit de organisatie 14 oktober 2008

De NieuwsGreep van oktober staat op het RIS. De NieuwsGreep is een maandelijks informatieblad van en voor medewerkers van de gemeente Oostzaan.

Informatieavond Kerkbuurtschoollocatie 15 september 2008

Op 1 oktober is er een informatieavond voor de gemeenteraad, direct omwonenden en toekomstige ondernemers over de voortgang van de bouw Kerkbuurtschoolocatie. Deze avond wordt verzorgd door Koning Bouw BV.

Even voorstellen 15 september 2008

Ik ben Peter Sijtsma, 43 jaar en ik ga de komende drie maanden stage lopen bij jullie griffie. Menigeen vraagt zich hierbij af... 43 jaar en dan nog stage lopen? Hoezo?

Informatieavond beheerplan Oostzanerveld 12 september 2008

De provincie stelt beheerplannen op om de internationaal belangrijke natuur te beschermen. De inbreng van bewoners en andere betrokken partijen hierbij is belangrijk. Daarom organiseert de provincie een informatieavond op 30 september.

Nieuws uit de organisatie 08 september 2008

De NieuwsGreep van september is uit. De NieuwsGreep is een maandelijks informatieblad van en voor medewerkers.

Afscheid Anne Vrieze 15 augustus 2008

Op 1 september vertrekt Anne Vrieze bij de gemeente Oostzaan.

De NieuwsGreep van augustus 04 augustus 2008

De NieuwsGreep is een nieuwsblad van en voor medewerkers van de gemeente Oostzaan

NieuwsGreep juli 26 juni 2008

In verband met de vakantieperiode verschijnt de NieuwsGreep van juli een weekje eerder.

NieuwsGreep juni 02 juni 2008

De NieuwsGreep van juni is uit.

Conceptplan reconstructue Twiskeweg 02 juni 2008

Op 12 juni wordt het conceptplan voor de reconstructie van de Twiskeweg gepressenteerd.

De NieuwsGreep van mei is uit! 06 mei 2008

De NieuwsGreep is een maandelijkse uitgave met nieuws uit De KunstGreep

Nieuwbouwplannen Lishof 02 mei 2008

Op 15 mei a.s. houden Woonzorg en Evean een inloopavond in het huidige Zorgcentrum Lishof over de nieuwbouwplannen. U kunt die avond tussen 19.30 uur en 21.30 uur langskomen en op informele wijze kennis nemen van het plan.

17 mei nieuwe inwonersdag 02 mei 2008

Op zaterdag 17 mei aanstaande organiseert de gemeente een kennismakingsdag voor alle inwoners die na 15 maart 2007 in Oostzaan zijn komen wonen.

Nieuwe NieuwsGreep 07 april 2008

De NieuwsGreep van april is uit!

Evenement "Welcome to the Future" 19 maart 2008

Bij de gemeente Landsmeer is door ID&T is een aanvraag ingediend om ook in 2008 het open lucht dance festival "Welcome to the Future" te mogen organiseren in Het Twiske.

Minister bezoekt Oostzaan 13 maart 2008

Om de situatie rond de hoogspanningslijnen goed te beoordelen, brengt minister Van der Hoeven op maandag 17 maart een werkbezoek aan Oostzaan.

NieuwsGreep maart 03 maart 2008

De NieuwsGreep van maart is uit.

Nieuwe medewerkers 28 februari 2008

In de komende week starten een aantal nieuwe medewerkers op het gemeentehuis.

Commissie Financiën 11 maart vervalt 25 februari 2008

De commissie Financien van 11 maart komt te vervallen. Er zijn geen agendapunten.

Maak kennis met De NieuwsGreep 07 februari 2008

Raads- en commissieleden hebben te kennen gegeven dat ze graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het gemeentehuis. Bijgaand ontvangt u De NieuwsGreep van januari en februari.

Afscheid van collega Reinout Schaatsbergen 07 februari 2008

Afbeelding:Afscheid van collega Reinout Schaatsbergen

Op woensdag 13 februari is Reinout Schaatsbergen voor het laatst.

Beeindiging fractieassistentschap 24 januari 2008

Peter van Vliet stopt zijn fractieassistentschap

Nieuwe gemeentesecretaris aangesteld 03 januari 2008

Met ingang van 1 januari 2008 heeft Oostzaan weer een gemeentesecretaris