Overzicht van nieuwsberichten 2007

Nieuwe datum overleg financieel specialisten over kadernota 13 december 2007

Er is een nieuwe datum geprikt voor het overleg tussen de financieel specialisten van de fracties en de wethouder financien over de inhoud van de kadernota. 26 februari komt te vervallen.

Data bekend van nieuwe Inwonersdag en VNHG-congres 13 december 2007

Vooraankondiging nieuwe Inwonersdag en VNHG-congres

Nieuwjaarsreceptie en opening aanbouw De Greep 07 december 2007

Vooraankondiging data

Thema-avond Sociale Zaken 07 december 2007

Er vindt een thema-avond Sociale Zaken plaats op 5 februari om 19.30 uur.

Nieuwe gemeentesecretaris 07 december 2007

Sollicitatieprocedure nieuwe gemeentesecretaris

Werkconferentie kaderstelling geannuleerd 25 september 2007

Het trainingsbureau heeft de opdracht teruggegeven.

Plaatsvervangend griffier 16 september 2007

De griffier, mevrouw Anne Makenbach, is in verband met zwangerschapsverlof afwezig tot half november.