VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 29-05-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Rob Meerhof
Griffier: Lizette Ouwehand
1
0
5
1
1
1
4
6
3
7
6
6
3
9
2
2
0
Algemene bijlage
Get. besluitenlijst raad 29 mei 2017 (pdf, 123.26 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage