VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 27-03-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Rob Meerhof
Griffier: Lizette Ouwehand
1
0
3
1
1
1
9
5
3
0
Algemene bijlage
Get. besluitenlijst raad 27 maart 2017 (pdf, 93.9 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage