VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 18-04-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Rob Meerhof
Griffier: Lizette Ouwehand
0
0
5
1
1
1
1
6
5
7
7
5
5
1
1
0
Algemene bijlage
Get. besluitenlijst raad 18 april 2016.pdf (pdf, 151.65 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage