VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 14-12-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Rob Meerhof
Griffier: Lizette Ouwehand
1
0
5
1
1
1
16
2
5
4
3
4
6
6
0
Algemene bijlage
Get. besluitenlijst raad 14 december 2015.pdf (pdf, 145.71 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage