VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 01-12-2014 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Peter Leegwater
Griffier: Lizette Ouwehand
0
0
4
1
1
1
0
13
12
6
10
6
0
Algemene bijlage
Get. besluitenlijst raad 1 dec 14.pdf (pdf, 125.5 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage