Verkiezingen

Om alle te organiseren verkiezingen in Oostzaan op een goede manier te laten verlopen, heeft het college van b&w hiervoor beleidsregels opgesteld. U kunt deze beleidsregels hier downloaden.

In Oostzaan kunnen de volgende verkiezingen worden georganiseerd:

  • gemeenteraadsverkiezingen
  • provinciale staten verkiezingen
  • Tweede Kamer verkiezingen
  • Europese verkiezingen
  • referenda