Spreekrecht

Tijdens commissievergaderingen kunt u inspreken op geagendeerde onderwerpen, maar u kunt ook zelf een onderwerp aandragen. Het woord kan niet gevoerd worden over:     

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Alle vergaderingen van de (raad) commissies worden live uitgezonden via het internet en zijn achteraf zichtbaar via de website, ook uw inspreken. Wilt u van het spreekrecht in een raadscommissievergadering gebruik maken over een punt dat reeds op de agenda staat? Dan meldt u zich uiterlijk vlak voor de vergadering, maar het liefst een of twee dagen vooraf bij de griffier, mevr. L. Ouwehand, tel: 075 651 21 00. 

Meer informatie over contact met de raad, klik hier