Contact met de gemeenteraad

Niemand wil graag een weg door zijn achtertuin. En iedereen wil het ruime uitzicht voor zijn of haar huis graag behouden. Toch moeten er soms bedrijven, huizen of wegen bij komen. Daardoor moet het gemeentebestuur nogal eens vervelende keuzes maken.  

Om die keuzes goed en verantwoord te kunnen nemen, willen burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden weten wat van elke oplossing de voor- en nadelen zijn. Omdat het vaak moeilijk is om alle positieve en negatieve kanten op een rij te krijgen, zijn zij geïnteresseerd in de mening van de mensen die dagelijks met het betreffende probleem te maken hebben. Alleen al om te voorkomen dat ze belangen van mensen over het hoofd zien.  

Om die reden roept de gemeente burgers op om over een bepaald onderwerp hun mening te geven. Op welke manier dat kan, verschilt per onderwerp. In sommige gevallen kunt u de plannen in het gemeentehuis lezen, om vervolgens schriftelijk te reageren. Ook worden er in sommige gevallen inspraakavonden georganiseerd. Dat gebeurt ook bij grote projecten op het gebied van woningbouw. Daarnaast is het mogelijk uw mening te geven over onderwerpen die op de agenda van de commissies staan.


Hoe werkt de gemeenteraad en hoe benadert u de gemeenteraad, lees hier meer.