Uw invloed

Er zijn diverse manieren om invloed uit te kunnen oefenen op de gemeente. Drie voorbeelden zijn inspraak, spreekrecht en verkiezingen. In deze rubriek vindt u daar meer informatie over.