Wie doet wat?

Op deze pagina kunt u lezen wie wat doet.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente Oostzaan. De raad vertegenwoordigt de inwoners, bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid en controleert het college van burgemeester en wethouders. De raad wordt ondersteund door de raadsgriffie.

Wat doet het college van b&w?

Het dagelijks bestuur van de gemeente Oostzaan wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders (college van B en W). De burgemeester is benoemd door de koningin op voordracht van de raad, de wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Ieder collegelid heeft zijn of haar eigen takenpakket (portefeuille). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie van de gemeente onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheer. Hier vindt u naast de samenstelling en werkwijze ook de rapporten van de rekenkamercommissie. 

Wat doet de ambtelijke organisatie?

De ambtelijke organisatie levert producten voor zowel de burger, de raad, het college, als de gehele gemeentelijke organisatie. Met ingang van 1 januari 2010 zijn de ambtelijke organisatie van Wormerland en Oostzaan samengevoegd tot één ondersteunende werkorganisatie OVER-gemeenten.