Raimond Schikhof

Raimond Schikhof

Bekleedt naast de functie als lid van de rekenkamercommissie de volgende nevenfuncties:

  • Directeur Pensioenfonds Randstad Holding N.V.
  • Voorzitter Stichting Pensioenfonds Flexsecurity
  • Statutair directeur Stichting Pensioenfonds Randstad
  • Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds StiPP
  • Docent Stichting Pensioen Opleidingen
  • Fractie-assistent VVD Gemeente Oostzaan
  • Secretaris Stichting West Coast Challange
  • Penningmeester VVD afdeling Oostzaan