presidium

Presidium

Logo van Presidium
E-mailadres: griffie@oostzaan.nl
Contact informatie:

Gemeente Oostzaan

Postbus 20

1530 AA Wormer

Kerkbuurt 4

1511 BD Oostzaan

e-mail: griffie@oostzaan.nl

tel: 075- 6512290/075-6512278


Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters, de voorzitter van de Raad, de plaatsvervangend voorzitter van de Raad en de griffier (adviserend).

  • burgemeester de heer R. Meerhof (voorzitter presidium)
  • de heer A.F.B. Ronner, Groenlinks (plv voorzitter)
  • de heer A.C. Jongert, Groenlinks 
  • mw M.C.J. Bisseling, Gemeentebelangen
  • de heer J. Ras, CDA
  • mevrouw R.M. Dral, VVD
  • de heer P.G.M. de Wit, PvdA
  • de heer S.G.R. Julius, D66
  • mevrouw. E.H.M. Ouwehand - Brussel, griffier

 

Het presidium praat alleen over huishoudelijk zaken, zoals onder meer de vergaderwijze, ondersteuning door griffie, kwaliteit raadsvoorstellen.  De griffier, mevrouw E.H.M. Ouwehand - Brussel, of haar plaatsvervanger, mevrouw E.M. 't Hoen-Walsma bereiden de vergaderingen voor en zijn bij de vergaderingen aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar.

Leden

Foto van Rob Meerhof Rob Meerhof (Voorzitter)
Foto van Lizette Ouwehand Lizette Ouwehand (Griffier)