Begroting en jaarrekening

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2016 aangeboden aan de gemeenteraad, met een meerjarenbegroting 2016-2019. In de begroting staat wat de gemeente wil bereiken, wat we daarvoor doen en wat het mag kosten.

Met het opstellen van de begroting is uitgegaan van het raadsprogramma. In dit raadsprogramma heeft de gemeenteraad vastgesteld wat zij belangrijk vindt en waar de aandacht met name naar uit moet gaan.

Programmabegroting 2016

Voorbereidingsnota 2016-2019

Tarievennota 2016

Jaarrekening 2015


Financiële stukken voorgaande jaren

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2010

Jaarrekening 2009

Jaarrekening 2008

jaarrekening 2007

 

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2012 

Programmabegroting 2011

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2009

Begroting 2008

 

Zomerrapportage 2014

Zomerrapportage 2013

Zomernota 2012

Zomernota 2011