Raadscyclus

Er wordt vergadert in commissies.

Uw ronde

De commissies zijn het moment waar uw mening van belang is. Dit is het moment om raadsleden voor te lichten en te informeren. Waarom is een bepaald voorstel voor u belangrijk? Welke invalshoek moeten raadsleden vooral ook bekijken? U kunt uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Als u uw mening wilt geven, neem dan voor 15.00 uur contact op met de griffie. E-mail: lizette.ouwehand@oostzaan.nl of bel: 075-6512278.

De commissies zijn:

-        Cie Algemene Zaken, Bestuur en Veiligheid (ABV)

-        Cie Wonen, Leven en Mobiliteit (WLM)

-        Cie Financiën, Cultuur en Werkgelegenheid (FCW)

-        Cie Decentralisaties, Sport en Toerisme (DST)

Raad

De raadsvergadering is de laatste bijeenkomst. Hier neemt de gemeenteraad de eindbeslissing. In de regel zal alleen nog worden gestemd over de voorstellen (hamerstukken). Ten slotte neemt de raad een besluit.

De voorzitter van de raadsvergadering is de burgemeester.

Vergaderingen vanuit huis ‘bijwonen’

Als u geïnteresseerd bent in het verloop van een bepaald onderwerp, kan het dus betekenen dat u een paar keer moet terugkomen op een maandagavond. Maar u kunt de vergadering natuurlijk ook live vanuit huis volgen via https://besluitvorming.oostzaan.nl/.  Hier vindt u ook de agenda en stukken van de bijeenkomsten. 

Voorzitters van de Commissies

-        Cie Algemene Zaken, Bestuur en Veiligheid: dhr. A.C. Jongert

-        Cie Wonen, Leven en Mobiliteit: dhr. J. Ras

-        Cie Financiën, Cultuur en Werkgelegenheid: mw. R.M. Dral

-        Cie Decentralisaties, Sport en Toerisme: dhr. M. Olij

.

Aanvullende informatie


Verordening op de raadscommissie

Reglement van orde