Gemeenteraad

GEMEENTERAAD OOSTZAAN NEEMT NIEUW WEBSITE IN GEBRUIK

Per 1 september 2017 heeft de gemeenteraad een nieuwe raadsinformatiesite.

Door deze overgang zal deze site niet meer worden bijgewerkt. Klik hier voor de nieuwe raadpleegsite.

De gemeenteraad van Oostzaan heeft 13 leden die elke vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Oostzaan worden gekozen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. 

groepsfoto-2015-web

Van onder naar boven, van links naar rechts:
E.A.M.A. Stokvis (VVD), R. Blokzijl (VVD), M.C.J. Bisseling (GB), R. Meerhof (burgemeester), 
J.C. van der Blom (D66), T. Flens (CDA),
R.M. Dral (VVD), J.G. Lagerwaard (VVD), E.H.M. Ouwehand-Brussel (griffier), C. de Boer (GL),
A.C. Jongert (GL)
A.F.B. Ronner (GL), P. de Wit (PvdA), S.G.R. Julius (D66)*, J. Ras (CDA)
.
* De heer Julius is per 29 augustus benoemt tot wethouder. De heer M. Olij is per 29 augustus benoemt als raadslid (niet op foto).

Zetelverdeling:

zetelverdeling-raad-oz-2014-2018-web

Op deze pagina komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Vergaderingen

De raad vergadert volgens een van te voren vastgesteld schema in de raadzaal (op de eerste verdieping) in dorpscentrum De KunstGreep, Kerkbuurt 4 in Oostzaan. Er zal worden vergadert in commissies. Wilt u meer weten over deze werkwijze klik dan hier. De agenda's van de verschillende bijeenkomsten worden gepubliceerd in Kompas en vindt u samen met de bijbehorende stukken op deze website.

open raadsagenda

De open raadsagenda vormt het beleidskader dat de gemeenteraad heeft formuleerd voor de komende jaren en geldt als zodanig als uitgangspunt voor het college van b&w en de medewerkers van de gemeente Oostzaan bij het opstellen van beleidsmaatregelen.

Contact

Zou u graag in contact willen komen met de raadsleden of fractieassistenten? In de rubriek Even voorstellen vindt u alle contactgegevens. U kunt via de griffier ook de hele gemeenteraad/raadscommissie een brief sturen. Deze komt dan automatisch ook op de website te staan bij de ingekomen stukken. Zou u de gemeenteraad/raadscommissie willen uitnodigen voor bijvoorbeeld een werkbezoek of een informatiebijeenkomst? Dan kun u ook contact opnemen met de griffie.

Kijk ook op:   facebook