College van b&w

college-29-8-2016

Dhr. R. Meerhof (midden) is burgemeester in Oostzaan en tevens voorzitter van het college.

De wethouders in het college zijn dhr. J. Klinkhamer (GroenLinks), dhr. S.G.R. Julius (D66) en

mevr. T. Schaafsma (VVD).

Gemeentesecretaris is mevr. A. van den Assem (links)

Contact

Spreekuur

Heeft u vragen voor één van de wethouders of de burgemeester? Ook ideeën, wensen en opmerkingen kunt u kwijt aan een van hen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, tel: (075) 651 21 00.

Portefeuilles

 r--meerhof-verkleind-kl

Burgemeester R. Meerhof

 • Bestuur
 • Klantgerichte dienstverlening
 • Veiligheid
 • Informatieveiligheid en ICT
 • Regionale economie
 • P&O
 • GR: VrZW, OVER-gemeenten

 

E-mailadres: sec.oostzaan@over-gemeenten.nl

j.-klinkhamer

Wethouder J. Klinkhamer

1e Loco-burgemeester

 • Wonen
 • Leefomgeving
 • Mobiliteit
 • Woningbouwprojecten Twiske en Oostzanerveld
 • Bedrijventerreinen Skoon, Bombraak en Ambacht
 • Hoogspanningsproblematiek
 • GR: Recreatieschap Twiske

  

E-mailadres: sec.oostzaan@over-gemeenten.nl

Siefko-web

Wethouder S.G.R. Julius

2e Loco-burgemeester

 • Financiën
 • Onderwijs
 • Cultuur
 • Buurt- en wijkgericht werken
 • Lokale economie (CBO)
 • De KunstGreep
 • Dierenwelzijn
 • Inkomensvoorziening en Participatiewet
 • Werkgelegenheid en bedrijvigheid
 • GR: Baanstede, DB en AB OVER-gemeenten, Cocensus, Twiske-Waterland (plaatsvervangend)
 • Gemeenschappelijke Orgaan Stichting Primair Onderwijs Regio Waterland en Oostzaan

E-mailadres: sec.oostzaan@over-gemeenten.nl

t.-schaafsma

Wethouder T. Schaafsma

3e Loco-burgemeester

 • Wmo
 • Jeugdbeleid
 • Gezondheid
 • Sport
 • Toerisme
 • Verkoop gronden Skoon en Bombraak
 • GR: GGD Z-W

E-mailadres: sec.oostzaan@over-gemeenten.nl

 Annelies-web-1

 Gemeentesecretaris A. van den Assem

De gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie en in die hoedanigheid onder meer verantwoordelijk voor de klachtenregeling Oostzaan. Daarnaast is hij secretaris van het college van burgemeester en wethouders. 

Werkwijze 

De gemeenteraad benoemt de wethouders. Vaak zijn het al raadsleden, maar ook mensen van buiten de raad kunnen worden gekozen. Zij vormen samen met de burgemeester als college van burgemeester en wethouders (b&w) het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De openbare besluiten van het college staan dezelfde week op deze website en zijn in te zien in het gemeentehuis.

In het college is elk van de wethouders en de burgemeester belast met de voorbereiding en uitvoering van collegebesluiten op een aantal beleidsterreinen. Elk collegelid heeft dus zijn eigen 'portefeuille'. Het college blijft echter gezamenlijk (collegiaal) verantwoordelijk voor het beleid. Wethouders zijn geen lid meer van de gemeenteraad en stemmen dus ook niet mee in de raad. Voor de verkiezingen van maart 2002 was dit nog wel zo.