Raadsvragen 2015

Overzicht raadsvragen 2015

Nr.           
Fractie     
Onderwerp                                                                .
Antwoord
01 GL Openbreken Aldersakkoord door Schiphol 13feb
02 GL Effecten fijnstof als gevolg van Schiphol 13feb
03 CDA Molentje doktersbuurt 30jan
04 GB Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten       17feb
05 GB Interne analyse benchmark Berenschot 03feb
06 PvdA Openbaar vervoer 02feb
07 PvdA Jeugdbeleid 02feb
08 GL Openstellen vluchtstroken 13feb
09 CDA PGB 17feb
10 CDA Natuur en waterbeheer 13mrt
11 CDA Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ambacht 21apr
12 D66 Doorlopende leerlijn 07apr
13 PvdA Wmo 31mrt
14 CDA Bedrijf Koeman 21apr
15 CDA Fa. Voet 21apr
16 GB Zebrapad Hannie Schaftplein LD Bakker 22jun
17 GB Geheimhouding analyse woningenbestand 2015 30mrt
18 GB Repair Cafe 28apr
19 GB Berekening OZB 2015 30mrt
20 PvdA OZB 30mrt
21 PvdA Oppas door grootouders 26mrt
22 GB Skoon 21apr
23 PvdA Huishoudelijke hulp 30jun
24 GB Bieblocatie status 28apr
25 CDA Parkje 21jul
26 CDA Begraafplaats 21jul
27 PvdA Kadernota GGD 12mei
28 GL Verkeersveiligheid

28apr

01okt

29 CDA Rattengif 20mei
30 GB Evaluatie Wijkgericht werken 07mei
31 VVD rv 15/20 Baanstede 2015 19mei
32 GB rv 15/18 Evaluatie Pilot Wijkgericht werken 04jun
33 PvdA rv 15/22 Zienswijze begroting SRA 03jun
34 PvdA rv 15/21 Regionaal Beleidskader Sociaal Return 01jun
35 VVD Begroting OVER-gemeenten 2016 08jun
36 PvdA Schuldhulpverlening 26mei
37 GL Werkloosheid Oostzaan 25aug
38 GB Publieke belangstelling gemeente politiek 16jul
39 VVD Asbest 09jun
40 CDA rv 15 29 voorbereidingsnota 17jun
41 CDA rv 15 28 jaarstukken 2014 19jun
42 CDA rv 15 28 jaarstukken 2014 19jun
43 CDA rv 15 32 zienswijze GGD 23jun
44 GB rv 14 57-2 Bp Ambacht 22jun
45 D66 rv 15 28 jaarstukken 2014 19jun
46 D66 rv 15 28 jaarstukken 2014 19jun
47 D66 rv 15 29 voorbereidingsnota 17jun
48 GB Voorzieningen Jeugd 18jun
49 PvdA rv 15 28 jaarstukken 2014 19jun
50 GB rv 15 28 jaarstukken 2014 19jun
51 GB 2de wijkagent(e) 22jun
52 CDA/GB rv 15 33 regionale visie nieuw beschut werk 22jun
53 CDA rv 15 20 gew begroting Baanstede 29jun
54 GB/D66 Effecten samenwerking

11aug

07okt

55 D66 Inzameling plastic 22sep
56 CDA Verkeersveiligheid 12okt
57 CDA Huishoudelijke hulp 01sep
58 CDA Jeugdzorg 24aug
59 CDA Handhaving veiligheid 07okt
60 GL Ganzen afvangen 10sep
61 D66 Afschaffen blauwe zone 12okt
62 GB Procedure afhandeling schade aan derden 15sep
63 CDA Leergeld, Verzekeringen, Werkvoorziening, Cocensus 11sep
64 D66 Betaald parkeren Twiske 10sep
65 D66 Eigen plek voor jongeren in Oostzaan 13okt
66 VVD rv 14/75 Ontwerpstructuurvisie

01okt

06okt

67 VVD Verkeersveiligheid en -doorstroming

01okt

06okt

68 CDA Decentralisatie 20okt
69 PvdA 2e kwartaalrapportage sociaal domein 20okt
70 D66 Huur sporthal De Greep 09feb2016
71 VVD Kwartaalrapportage decentralisaties 10nov
72 GB Rapportage 2e kwartaal 2015 decentralisaties 10nov
73 PvdA Programmabegroting 2016-2019 22okt
74 PvdA 2e rapportage 2015 22okt
75 PvdA Nota reserves en voorzieningen 08dec
76 GL Programmabegroting 2016-2019 22okt
77 CDA Programmabegroting 2016-2019 22okt
78 GB Programmabegroting 2016-2019 22okt
79 VVD Programmabegroting 2016-2019 22okt
80 D66 Programmabegroting 2016-2019 22okt
81 CDA Afronding Centrumplan financieel  16feb2016
82 CDA 2e voortgangsrapportage 2015: project de ambacht 16feb2016
83 GL Overlast hoogspanning 04nov
84 --
85 GL Energiebesparing bedrijven 02feb2016