Raadsvragen 2014

Overzicht raadsvragen 2014

Nr.           
Fractie     
Onderwerp                      
              Antwoord                
01.14 CDA Slechte Stoepen 29jan
02.14 D66 Hoek Zuideinde/Wakerstraat 23jan
03.14 Bisseling Situatie hoek Zuideinde/Wakerstraat 23jan
04.14 Bisseling Decembercirculaire 2013 13jan
05.14 VVD Vragen van burger/Korenmolenstraat e.o. 12feb
06.14 GL Besteding participatie budget 2013 11feb  Bijlage
07.14 VVD Afvalbakken Wakerstraat 05feb
08.14 VVD Oostzanerveld 06mrt
09.14 VVD Afvalbakken Wakerstraat vervolg 10feb
10.14 VVD Noorderschool 04mrt
11.14 VVD Getekende Intentieverklaring Aldi 18mrt
12.14 CDA Oude bieblocatie 11mrt
13.14 PvdA Klaverweide 19mrt
14.14 D66 Fietsbrug Klein Twiske 02apr
15.14 GL Invoering Wet Markt en Overheid 24jun
16.14 GB Brief van Tennet 140414 24jun
17.14 GL Zware overlast bij obs De Kweekvijver 08jul
18.14 GL Privacy burgers in relatie tot de 3-decentralisaties 15sep
19.14 GB Sociale woningbouw 01okt
20.14 GB OZB ontwikkelingen 02okt
21.14 GB Meerjarenplan Veiligheid 28okt
22.14 GB Sociaal domein II 07jan2015
23.14 GB OZB 2012/2013/2014 03dec
24.14 GB OZB 03dec
25.14 GB Aandelen Liander 20nov
26.14 GB Desinvestering oude Bibliotheek 19nov
27.14 VVD Afboeken van openstaande posten 19nov
28.14 CDA Stoepen, parkerhavens en rioolputten 30jan2015
29.14 D66 Geschillen 05dec
30.14 VVD Hanggroepjeugd 20jan