Raadsvragen 2013

Overzicht raadsvragen 2013

Nr.           
Fractie Onderwerp Antwoord
01.13  GB Vernielingen en (vuurwerk)overlast 23jan
02.13 GL Inzameling kleding 17jan
03.13 JULIUS Natuurvriendelijke oevers 31jan
04.13 CDA Kanteling WMO 06feb
05.13 D66 Slootvergunningen en buurtcomité Klaverweide 13feb
06.13 GL Verplaatsing Ruig 13feb
07.13 CDA Hoogspanning 380kV 13feb
08.13 GL SPOOR 05apr
09.13 GL Firma Schaft 13mrt
10.13 GL Noorderschool 05apr
11.13 D66 Financiele huishouding Oostzaan 20feb
12.13 D66 Jeugdbeleid 29mrt
13.13 CDA Financiele nood 07mrt
14.13 GL Jeugdzorg 29mrt
15.13 GL Betreft Raadsvoorstel 13/05 06mrt
16.13 GL WMO 29mrt
17.13 GL Oplaadpaal 20mrt
18.13 CDA Kosten begraafplaats 15apr
19.13 VVD Nieuwbouw Noorderschool 19jun
20.13 VVD Onderzoek samenwerking OVER-gemeenten met Zaanstad 18jun
21.13 CDA Diverse vragen nav toezeggingenlijst en ingekomen stukken

07junzie pag. 4

22.13 VVD Jaarverslag cie bezwaarschriften Oostzaan 2012 30jul
23.13 VVD Maatschappelijke tegenprestatie 05jul
24.13 VVD Wijzigingsvoorstellen veilgheidsregio Z-W 04jul
25.13 VVD Jeugdzorg Stadsregio 10jul
26.13 VVD Caravanstalling Noordeinde 05jul
27.13 VVD Artikel NHD "Geen geheimen rondom Belbus" 18jul
28.13 CDA Verkeer en Vervoer 06aug
29.13 VVD Notulen BenW 11sep
30.13 CDA Transitie jeugdzorg, Thuiszorg 02okt
31.13 VVD Drank- en Horecawet 09okt
32.13 GL Bibliotheek 11nov
33.13 VVD Stadsregio 31okt
34.13 GL Ballonnen bij intocht Sinterklaas 04dec
35.13 Bisseling Vergoeding vrijwilligers brandweer 25nov
36.13 GL Herplant bomen en maximumsnelheid A8 08jan
37.13 CDA/Bisseling Vragen nav diverse raadsvoorstellen

13dec

13dec

09dec

17dec

10dec

08jan14

38.13 VVD WWB organisatie OVER-gemeenten 19dec
39.13 VVD Decentralisatiegeld 07jan
40.13 PvdA rv 13/79 Onderzoek RKC WWB 20dec
41.13 PvdA rv13/81 Herijking Jongerenbeleid 16dec
42.13 GL Besteding Participatie budget 2013 16jan14
43.13 VVD Locatie oude bibliotheek 08jan