Raadsvragen 2012

Overzicht raadsvragen 2012

Nr. Fractie Onderwerp Antwoord
01.12 Alle (min. GB) Parkeren in het centrum 29feb12
02.12 VVD Regionale Brandweer 26mrt12
03.12 GL De Rietkraag 26mrt12
04.12 JULIUS Exploitatieoverzicht De KunstGreep 27apr12
05.12 JULIUS P&C cyclus 4apr12
06.12 JULIUS Bbv, Investeringen, Uitvoering- en Beheerplannen 27apr12
07.12 GroenLinks Energiegebruik gemeente Oostzaan 16apr12
08.12 D66 Lokatie oude bibliotheek 27apr12
09.12 D66 WOV 18apr12
10.12 CDA Nieuwbouw Lishof 14jun12
11.12 D66 Huishoudinginkomenstoets 9mei12
12.12 VVD Evaluatie GVVP 23mei12
13.12 VVD Verordening 22jun12
14.12 JULIUS Bbv, Investeringen, Uitvoering- en Beheerplannen 14mei12
15.12 JULIUS Exlpoitatie Kunstgreep 30mei12
16.12 VVD Maandelijkse update voortgang begroting 09jul12
17.12 VVD Jongerencentrum De Wereld 14jun12
18.12 GL Veiling Zonnepanelen 21jun12
19.12 JULIUS Insprekers informatieronde 06jun12
20.12 VVD Informatieavond(en) herinrichting Zuideinde 14jun12
21.12 GL en JULIUS Woningbouw Noordeinde/Meijn Vertrouwelijk
22.12 GB Aanslag WOZ en andere gemeentelijke belastingen 09jul12
23.12 JULIUS Sportzaal De Greep 08aug12
24.12 D66 Grondkwaliteit Zuideinde 24aug12
25.12 GL Onkruidbestrijding 18sep
26.12 D66 WOZ taxatie 30okt
27.12 GB VVGB Wakerstraat 7 29sep
28.12 CDA Agendapunten politieke ronde 1 oktober 2012 01okt
29.12 PvdA Egalisatie reserve OVER-gemeenten 23nov
30.12 VVD Schoonmaken Kliko's door BDR 29nov
31.12 GB

Werkzaamheden/Afsluiting Zuideinde en Ernstige verkeershinder

12dec
32.12 JULIUS en VVD

Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en Belbus

17jan13
33.12 GL

Beleid t.a.v. schuldhulpverlening

18jan13
34.12 JULIUS

Sportzaal De Greep

18jan13
35.12 JULIUS

De Wereld / Jongerenbeleid

16jan13