Raadsvragen 2011

Overzicht raadsvragen 2011

Nr.

Fractie

Onderwerp

Antwoord

01.11

GroenLinks

Natura 2000

26jan11

02.11 CDA Verslavingsmiddelen 15feb11
03.11 D66 Definitieve begroting 2011 08feb11
04.11 GB Buslijn 92 07feb11
05.11 GB Bodemverontreiniging 09feb11
06.11 VVD Voetgangersbrug fietspad Twiske 09mrt11
07.11 D66 instapdocument OVER-gemeenten 12mei11
08.11 CDA Onderhoud Sporthal 18mrt11
09.11 D66 Randstadprovincie 10mrt11
10.11 CDA Minima 12apr11
11.11 CDA KBS locatie 10mrt11
12.11 CDA Servicepunt 24mrt11
13.11 GL Servicepunt 24mrt11
14.11 GL Regionaal risicoprofiel ZW 21mrt11
15.11 GL Kappen bomen 18apr11
16.11 VVD De Haal 06apr11
17.11 D66 Verkeersborden Zuideinde 21mei11
18.11 VVD Erfgoedverordening 27apr11
19.11 D66 Vervolgvragen overhangend groen 28apr11
20.11 D66 Jongerenbeleid 28apr11
21.11 CDA Veiligheid 26mei11
22.11 CDA Servicepunt 19mei11
23.11 D66 Opslag biometrische gegevens 10mei11
24.11 D66 Verwijderen bankjes voor bejaarden 23jun11
25.11 GL Hoogspanning 12jul11
26.11 D66 Baanstede 6jul11
27.11 VVD Visienota bp buitengebied 6jul11
28.11 D66 Zorgboerderij Balder 31aug11
29.11 GL Oostzanerveld 31aug11
30.11 GL Klaverweide 19sep11
31.11 VVD APV uitsparing ambtelijke uren 1sep11
32.11 VVD Growshops 1sep11
33.11 GL Lishof omgevingsvergunning

09dec11

34.11 VVD Verzakken graven

15aug11

35.11 GL raadswerkgroep bp buitengebied

31 aug11

36.11 CDA Zebrapaden bij kruising kerkbuurt zuideinde kerkstraat

 26sep11

37.11

CDA Zebrapad Hannie Schaftplein

 6sep11

38.11 CDA Brug Lishof naar Klaverweide

 7dec11

39.11 GL Miljoenennota

 7nov11

40.11 GB Budget instapcampagne

 29sep11

41.11 VVD Semi-beroepsvissers

 10okt11

42.11 GB Openingstijden Gemeentewerf

 15nov11

43.11 Julius Boten en Bootjes

 20okt11

44.11 Julius Kunstgreep

 18okt11

45.11 GL 380 Kv

 21nov11

46.11 CDA Twiske

9jan12

47.11 CDA Omleiding via doktersbuurt 26okt11
48.11 CDA Schoolwoningen Kweekvijver 29nov11
49.11 CDA Nieuwbouw Noorderschool 29nov11
50.11 JULIUS De Kunstgreep 18okt11
51.11 PVDA Geur/stankcircels 21nov11
52.11 JULIUS Begroting Over-gemeenten 7nov11
53.11 D66 Begroting 2012 7nov11
54.11 JULIUS Begroting 2012 7nov11
55.11 GL Samenwerking OVER-gemeenten Graf-de Rijp 31okt11
56.11 GL Stikstof/Fijnstof 17nov11
57.11 D66 Verkeerssituatie burgemeestersbuurt 28nov11
58.11 D66 Parkeren in de bloemenbuurt 9nov11
59.11 GL Klaverweide 14dec11
60.11 GL Klaverweide 1 14dec11
61.11 GL Beveiliging website 29nov11
62.11 JULIUS Begroting 2012 Over-gemeenten 24nov11
63.11 CDA Asbest 12dec11
64.11 CDA GGD 15nov11
65.11 JULIUS GR Cosensus 23nov11
66.11 GL Herplant bomen en beperking maximum snelheid A8 4jan12
67.11 JULIUS Begroting OVER Automatisering 5jan11
68.11 D66 Overhangend groen 7feb12