Raadsvragen 2017

Overzicht raadsvragen 2017

Nr.        
Fractie  
Onderwerp                                                               .
              Antwoord
01 PvdA rv 17/01 Bouwplan De Heul 18 en 20 27jan
03c GB Geheimhouding 14mrt
04c CDA rv 17/08 Omgevingsdienst IJmond 28feb
05 CDA Festival Welcome to the future 28feb
06 CDA Oostzanerveld 04mei
07 CDA Noorderschool 28feb
08 CDA Kramen Kerkplein 03apr
09 GL Jeugdzorg 29mrt
10c CDA Kadernota GGD 23mrt
11 GL Feest Oostzaanse jeugd 02mei
12c PvdA rv 17/14 Beleidsplan Jeugdhulp 2017 02mei
13 PvdA 2e halfjaar rapportage social domein 14mei
14c VVD rv 17/17 Herontwikkeling Noordeinde 65 25apr
15c GB rv 17/14 beleidsplan jeugdhulp 24apr
16c PvdA rv 17/12 opheffing Baanstede 24apr
17c PvdA rv 17/16 Huisvesting Centrum Jong

25apr

B1

B2

18 GB motie nr 37 november 2015 22aug
19 GB Eerder gestelde mondelinge vragen 16mei
20 GB Bouwplannen Noordeinde 65 23mei
21 GB 2e halfjaar rapportage 2016 social domein 12jun
22 GB Rapportage "Stand van zaken sociaal domein" 12jun
23 GB Rapportage Participatie Oostzaan 2e halfjaar 2016 12jun
24 GB Rapportage Jeugdhulp 2e helft 2016 12jun
25 GB Maatwerkbudget wijkteams 30mei
26c CDA Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

29mei

6jun

27c CDA Vervoerregio jaarverslag 2016 en kadernota 2018 26mei
28c CDA GGD jaarrekening 2016 24mei
29 VVD Veiligheid 11jul
30 GB In control
31 PvdA Toekomstig beheer Sporthal Oostzaan 27jun
32 CDA Veiligheidsregio externe inhuur 26jun
33 GB Begroting OVER-gemeenten 23jun
35c GB rv 17/39 Sporthal Oostzaan 27jun
36c GB rv 17/36 Verkeersveiligheid Het Lint 23jun
37c PvdA rv 17/27 Duurzame woningbouw Radio 9 terrein 27jun
38c D66 rv 17/36 Verkeersveiligheid Het Lint 26jun
39c VVD rv 17/27 Duurzame woningbouw Radio 9 terrein 27jun
40c GB rv 17/34 jaarrekening 2016 en rv 1733 1e voortgangsrapportage

27jun

27jun

41c GB rv 17/37 Jaarstukken OVER gemeente 2016 27jun
42c GB MEMO 22 juni conceptkadernota 27jun
43c GB rv 17/37 Zienswijze begroting 2018 OVER-gemeenten 27jun
44 GB Ontbinding gezamelijke regeling OVER 16aug
45 GB Reclamezuil Casino - v.d. Valk 01aug
46 GL AirBnB 12sep
47 CDA Marktkramen
48 CDA Volkshuisvesting