Raadsvragen 2016

Overzicht raadsvragen 2016

Nr.        
Fractie  
Onderwerp                                                               .
              Antwoord
01 VVD Nieuwe stoep Klaverweide 29jan
02 CDA rv 16/02 GR regionale samenwerking decentralisaties in sociaal domein 2016-2018 26jan
03 GB Beantwoording Amendement Centrum Jong en Huisartsen 22feb
04 GB Deelname flextensie 2016 09feb
05 GB rv 16/01 BP Klein Twiske 27jan
06 CDA Dagbesteding Lishof 29mrt
07 CDA GR aangepaste Dienstverleningsovereenkomst Inkoop zorgverlening 29mrt
08 PvdA Diverse onderwerpen 23feb
09 GL Snoeien takken/struiken sloot De Watering / Klaas Gortersloot 09mei
10 CDA Baanstede 18feb + bijlage
11 CDA Aanbod buurtzorg overname van TSN 29mrt
12 CDA Dagbesteding 29mrt
13 GB rv 16/07 Onderzoek ontvlechting Baanstede 18feb + bijlage
14 VVD rv 16/07 Onderzoek ontvlechting Baanstede 18feb
15 GL Bereikbaarheid Coentunnelweg 29mrt
16 VVD rv 16/01 Bp Klein Twiske 16mrt
17c CDA Diverse onderwerpen commissieavond 4 april 13apr
18 GL Politie norm 31mei
19 GL Ultrafijnstof Schiphol 18mei
20 GB Geheimhouding financiele overzichten Centrumplan 02aug
21 GL Presentatie herbouw Blauwe Poort 28jun
22c PvdA rv 16/24 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 28apr
23c CDA rv 16/22 Baanstede zienswijze gew. begroting 2016 en ontwerpbegroting 2017 03mei
24c CDA rv 16/25 1e voortgangsrapportage 2016 02mei
25c GB rv 16/22 Baanstede zienswijze gew. begroting 2016 en ontwerpbegroting 2017 03mei
26 CDA Biksteenmolen de Vlijt 15jun
27 CDA Dagbesteding / Hoogspanningsmasten / Fijnstof

17mei

18mei

14jun

28 VVD/D66/GL OFC 15jun
29 PvdA Huisvesting 02jun
30 GL OFC

15jun +

28jun

31 GB Huishoudelijke hulp in Oostzaan 19sep
32 GB/CDA Jongerenhuisvesting 15jun
33 GB/CDA/PvdA Klein Twiske II 14jun
34 GB Huisvesting sociaal en anders 15jun
35 GL Ultrafijnstof 15jun
36c CDA rv 16/34 Baanstede 31mei
37c CDA rv 16/33 GGD en rv 16/31 Visienota Jeugdbeleid 03jun
38 GL Groene stroom gemeente 27jul
39 D66/VVD/GL Zelf stroom opwekken gemeente 27jul
40c CDA Diverse vragen nav cie WLM 20 juni

27jun

29jun

30jun

41c CDA Maatschap Koeman, WOV, Oostzanerveld 29jun
42 CDA Politie 27jul
43c PvdA rv 16/43 Contourennota 02aug
44 GL Handhaving Milieudienst 06sep
45 VVD Werkzaamheden Kolkweg/Thorbeckeweg 20sep
46 VVD Wonen Klein Twiske 2 27sep
47 PvdA Stroomstoringen 21sep
48 GL OFC 04okt
49 GL OFC (2) 04okt
50 GL Gezondheidsrisico's kunstgrasvelden 01nov
51 VVD Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling VrZW 25okt
52 GL OFC 22nov
53 VVD Risico's 22nov
54 GL Eigen risico minima

07dec

55 CDA Woningbouw 29nov
56 VVD Uitzending SBS6
57 GB uitvoering reactie college raadsvraag 54 15 15dec
58 CDA Rapportage 3D's 20dec
59 CDA Uitkoopregeling (hoogspanning) 14dec
60 GL Racisme

16jan

17feb17

61c VVD rv 16/70 Tarievennota 2017 - ontheffing inrijverbod Kerkstraat 14dec
62 GB Geheimhouding 15dec
63 GL Fijnstof in relatie tot houtkachels 23jan
64 GL Meldpunt vuurwerkoverlast 10jan

06sep04okt