Raadsvragen 2010

Overzicht raadsvragen 2010

 

 Nr. Fractie Onderwerp Antwoord
 01.10 CDA Verkeersveiligheid Kerkbuurt 07-01-2010
 02.10 CDA Kruising Kerkbuurt 07-01-2010
 03.10 CDA Camping Twiske 08-02-2010
 04.10 CDA Dagbesteding 20-01-2010
 05.10 PvdA Veiligheid10-05-2010
 06.10 CDA Vrachtwagens Stationstraat  08-02-2010
 07.10 GroenLinks Bomen Korenaar 22-03-2010
 08.10 VVD Camping Twiske 18-05-2010
 09.10 CDA Voetpad Doktersbuurt Twiskeweg 23-02-2010
 10.10 CDA Plan Korenaar 22-03-2010
 11.10 CDA Toegang begraafplaats 10-08-2010
 12.10 PvdA Programmabegroting 2010 12-05-2010
 13.10 GroenLinks Financiële positie 12-05-2010
 14.10 CDA WMO verstrekkingenboek 16-06-2010
 15.10 CDA Zondagsopening D vd Broek 31-05-2010
 16.10 Groenlinks Clusteroverleg Cross motie 7

 12-07-2010

31-08-2010

 17.10 VVD Samenwerkingsovereenkomst Biebbus 28-06-2010
 18.10 VVD PvdA CDA D66 Bouwplan KBS locatie 10-08-2010
 19.10 VVD Bestemmingsplan Centrum 05-10-2010
 20.10 PvdA CDA VVD Hergebruik voorzieningen WMO 17-10-2010
 21.10 Gemeentebelangen Verplaatsing Meyn 12-11-2010
 22.10 PvdAKunstGreep en WMO 14-12-2010
 23.10 D66overhangend groen 21-12-2010
 24.10 CDA Handhaving vrachtwagenverkeer 
 25.10 CDA WMO beleidsnota 24-11-2010
 26.10PvdA  Buslijn 92 31-01-2011
 27.10Gemeentebelangen  KBS locatie en vragen kruising Kerkbuurt07-02-2011