Raadsvragen 2009

Overzicht raadsvragen 2009

 Nr. Fractie Onderwerp  Antwoord 
 09.01 CDA Milieuwerkplan 2009 17-02-2009
 09.02 CDA Hondenpoepbakken 24-02-2009
 09.03 GroenLinks Voetpad Twiskeweg 17-04-2009
 09.04 CDA Bomen  Bometracé 2de Coen 19-03-2009
 09.05 GroenLinks Veiligheid Stationstraat 09-04-2009
 09.06 VVD Onderzoek regionalisering brandweer 02-04-2009
 09.07 CDA Bedrijventerrein Skoon 23-04-2009
 09.08 CDA Kapvergunning OFC 27-03-2009
 09.09 CDA AWBZ 17-04-2009
 09.10 CDA Taxatie woningen (ozb) 28-04-2009
 09.11 CDA Onder andere de inrichting van het Kerkplein 27-04-2009
 09.12 VVD Leerlingenvervoer 04-08-2009
 09.13 PvdA Bedrijfsverzamelgebouw Skoon 20-05-2009
 09.15 VVD Bediening brug Noordeinde 18-06-2009
 09.16 VVD Evaluatie WMO 19-06-2009
 09.17 GroenLinks Onderzoek regionalisering brandweer 10-08-2009
 09.18 VVD Skoon 06-08-2009
 09.19 CDA Vandalisme Korenaar 07-08-2009
 09.20 CDA Uitstel Lishof 13-08-2009
 09.21 CDA WMO 17-09-2009
 09.22 VVD Honig 03-09-2009
 09.23 CDA Begraafplaats 24-09-2009
 09.24 CDA Informatie serviceloket 28-10-2009
 09.25 VVD Diftar 04-11-2009
 09.26 VVD Wet dwangsom en beroep 02-02-2010
 09.27 GroenLinks Motie luchtschermen A8 21-10-2009
 09.28 CDA KBS-locatie eerste fase 01-10-2009
 09.29 VVD Bouwleges 18-02-2010
 09.30 PvdA Stroomstoringen 06-01-2010
 09.31 VVD Kerkbuurt 16-10-2009
 09.33 VVD Ontevredenheid ondernemers 24-11-2009
 09.34 CDA Bestuur SST 14-12-2009
 09.35 PvdA Bijeenkomst 6 oktober over "Klaverweide" en "Voet" 01-02-2010
 09.36 VVD Evaluatie milieubeleidsplanmail tkn izake  beantwoording vraag
 09.37 CDA Jongeren horecabeleid 06-01-2010
 09.38 CDA Gladheidsbestrijding 04-01-2010